zarządzanie nieruchomościami warszawa
Zarządzanie nieruchomościamiObsługa technicznaKomercjalizacja nieruchomości

Komercjalizacja nieruchomości w zakresie marketingu, ekonomii i strategii

 • Opracowanie strategii komercjalizacji nieruchomości w oparciu o wytyczne właściciela nieruchomości, w celu maksymalizacji wartości nieruchomości oraz zwrotu inwestycji, w tym:
  - przeprowadzenie lokalnych badań marketingowych z zakresu podaży i popytu lokali użytkowych
  - analiza konkurencji
  - przygotowanie strategii i budżetu marketingowego (kompleksowa identyfikacja wizualna, kampanie promocyjne, PR)
  - plan rozkładu branż i doboru najemców (branch mix, tenant mix)
  - wykonanie wstępnego planu rozmieszczenia najemców w obiekcie
  - oszacowanie wysokości kosztów wspólnych, kosztów eksploatacji (sprzątania/ochrony/monitoringu)
  - analiza stawek czynszowych w kontekście potencjału i konkurencyjność Galerii
  - określenie minimalnego wskaźnika wynajętej powierzchni
 • Reprezentowanie właścicieli nieruchomości w środowisku lokalnym;
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji przychodów z nieruchomości względem kosztów operacyjnych nieruchomości;
 • Poszukiwanie dodatkowych dochodów z nieruchomości;
 • Zarządzanie powierzchniami wolnymi;
 • Okolicznościowe wykorzystanie ciągów komunikacyjnych i wizerunku nieruchomości;
 • Opracowywanie sezonowych akcji promocyjnych;
 • Marketing sensoryczny (dobór bodźców dźwiękowych i zapachowych);
 • Zarządzanie ruchem Klientów (traffic'em);
 • Rewitalizacja nieruchomości:
  - ustalenie adekwatności ponoszonych kosztów do rzeczywistych nakładów rzeczowych
  - analiza krytyczna wskazanych obszarów
  - analiza marketingowa
  - koncepcja ewentualnej re-komercjalizacji
  - analiza kosztów usług zewnętrznych i wewnętrznych

Komercjalizacja nieruchomości w zakresie wynajmu wolnych powierzchni

 • Poszukiwanie najemców i prowadzenie rozmów handlowych
 • Przygotowywanie umów najmu
 • Negocjowanie warunków najmu
 • Monitoring możliwości finansowych i wiarygodności potencjalnych najemców
 • Zawieranie umów najmu
 • Przekazanie lokali najemcom

 

Pozycjonowanie, Projekotwanie stron www statystyki odwiedzin stron internetowych