22 658 05 14 info@gerente.pl

Audyty energetyczne

Gerente przygotowuje opracowanie określające analizę dotychczasowych umów na dostawę mediów do obiektu oraz ich rzeczywiste wykorzystanie w procesie eksploatacji budynku.  Wszystkie te czynności są wykonywane przez zespół doświadczonych inżynierów, który przygotuje raport z wykonanego audytu wraz z wnioskami końcowymi, których wprowadzenie pozwoli na zmniejszenie kosztów zużywanej energii w granicach od kilku do kilkunastu procent obecnie ponoszonych kosztów.

W ramach usługi zarządzania nieruchomościami oferujemy:

9

analizę umowy na dostawę energii elektrycznej i cieplnej wraz z jej parametrami technicznymi

9

analizę faktycznie pobieranej i zużywanej energii

9

optymalizację doboru parametrów umowy na dostawę energii ze stanem rzeczywistym pobieranym przez budynek

9

przegląd urządzeń elektrycznych, ich sposobu sterowania i wykorzystania optymalnego pod kątem efektywności energetycznej

9

analizę pod kątem wykorzystania zasilania w energię elektryczną pozyskiwaną z odnawialnych źródeł energii

9

przegląd instalacji i urządzeń grzewczych ich funkcjonowanie pod kątem optymalizacji efektywności energetycznej

9

analizę pod kątem wykorzystania energii geotermicznej do zasilania instalacji sieciowych

9

analizę układów sterowania do regulacji temperatury przygotowywanego powietrza, ciepłej wody czy regulacji napięcia w celu optymalizacji zużycia mediów doprowadzonych do obiektu, możliwość zastosowania rekuperacji i innych sposobów odzysku ciepła

9

analizę pod kątem wykorzystania zasilania w energię elektryczną pozyskiwaną z odnawialnych źródeł energii

Ofertę kierujemy do:

9

obiektów handlowych i przemysłowych

9

obiektów biurowych

9

szpitali

9

wspólnot mieszkaniowych

9

spółdzielni mieszkaniowych

9

prywatnych budynków mieszkalnych

9

inwestycji developerskich