22 658 05 14 info@gerente.pl

Obsługa techniczna nieruchomości

Gerente od wielu lat świadczy usługi związane z obsługą techniczną nieruchomości (facility management). Powierzając nam techniczne zarządzanie nieruchomością, Klienci mają pewność, że wnętrza, ich wyposażenie, urządzenia oraz instalacje będą w pełni sprawne i bezpieczne dla jej użytkowników. Wszystkie prace będą wykonywane przez doświadczonych fachowców posiadających odpowiednie kwalifikacje. Usługa będzie świadczona na podstawie zatwierdzonego przez Właściciela/Zarządcę obiektu Planu Konserwacji Zapobiegawczej Nieruchomości.

W ramach technicznej obsługi oferujemy:

9

inwentaryzację instalacji i urządzeń będących przedmiotem usługi

9

opracowanie Planu Konserwacji Zapobiegawczej Nieruchomości

9

wykonywanie wymaganych przeglądów zgodnie z DTR urządzeń oraz zgodnie z warunkami technicznymi zainstalowanych urządzeń i instalacji

9

bieżącą obsługę techniczną oraz monitorowanie pracy instalacji i urządzeń elektrycznych wielko i niskoprądowych

9

usuwanie powstałych usterek technicznych i budowlanych na terenie wspólnoty

9

optymalizację zużycia energii elektrycznej i cieplnej w budynkach

Ofertę kierujemy do:

9

obiektów handlowych i przemysłowych

9

obiektów biurowych

9

szpitali

9

wspólnot mieszkaniowych

9

prywatnych budynków mieszkalnych

9

inwestycji developerskich