22 658 05 14 info@gerente.pl

Przeglądy budowlane

Gerente od wielu lat świadczy kontrole stanu technicznego budynków i obiektów budowalnych, zwane potocznie przeglądami budowlanymi. Wykonujemy przeglądy w kilku wariantach dopasowując się do oczekiwań naszych Klientów.

W ramach przeglądów budowlanych oferujemy:

9

przeglądy półroczne, roczne, pięcioletnie

9

kontrolę bezpieczeństwa i kontrolę techniczną konstrukcji obiektu

9

kontrolę instalacji gazowej i przewodów kominowych

9

pomiary elektryczne

9

weryfikację dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym

9

przeglądy gwarancyjne

9

audyty techniczne

9

zarządzanie gwarancjami

Ofertę kierujemy do:

9

obiektów handlowych i przemysłowych

9

obiektów biurowych

9

szpitali

9

wspólnot mieszkaniowych

9

prywatnych budynków mieszkalnych

9

inwestycji developerskich