22 658 05 14 info@gerente.pl

Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi

Gerente od wielu lat świadczy usługi w zakresie zarządzania budynkami mieszkalnymi (property management). Współpracujący z firmą licencjonowani zarządcy nieruchomości gwarantują rzetelność wykonywanych usług, przez co członkowie wspólnot mieszkaniowych mogą liczyć na fachowe prowadzenie wszelkich spraw organizacyjnych. Znajomość problematyki zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi  koncentruje się nie tylko na rozwiązywaniu zaistniałych problemów, ale przede wszystkim łączy w sobie działania zmierzające do zapobiegania ich wystąpieniu.

W ramach usługi zarządzania nieruchomościami oferujemy:

9

organizację nowych wspólnot mieszkaniowych

9

sporządzanie rocznego planu gospodarczego dla nieruchomości

9

opracowywanie harmonogramów okresowych przeglądów

9

obsługę księgową

9

organizację i obsługę zebrań rocznych

9

nadzór nad obsługą eksploatacyjną nieruchomości

9

zawieranie i kontrolę niezbędnych umów dotyczących funkcjonowania obiektu

9

nadzór nad jakością świadczonych usług przez podwykonawców

9

monitorowanie ubezpieczeń i płatności

9

ofertowanie usług

Ofertę kierujemy do:

9

wspólnot mieszkaniowych

9

prywatnych budynków mieszkalnych

9

spółdzielni mieszkaniowych

9

inwestycji developerskich