22 658 05 14 info@gerente.pl

Audyty techniczne

Gerente opracowuje audyty budynków i wyposażenia technicznego (instalacji elektrycznych i sanitarnych) a także audyty dokumentacji technicznej.  W każdym przypadku ocena stanu nieruchomości prowadzona jest przez doświadczonych inżynierów budowlanych lub inżynierów w branży sanitarnej i elektrycznej.

W ramach usługi zarządzania nieruchomościami oferujemy:

9

sprawdzenie i opinię dokumentacji budowlanej

9

sprawdzenie i opinię techniczną dokumentacji eksploatacyjnej (KOB)

9

oględziny i skomentowanie stanu technicznego budynku

9

ekspertyzę stanu fundamentów

9

ekspertyzy związane z oceną stanu konstrukcji budynku

9

ocenę prowadzonych czynności konserwacyjnych i serwisowych wszystkich instalacji i urządzeń

9

ocenę dokumentacji projektowej pod kątem przyszłej eksploatacji obiektu

Ofertę kierujemy do:

9

obiektów handlowych i przemysłowych

9

obiektów biurowych

9

szpitali

9

wspólnot mieszkaniowych

9

spółdzielni mieszkaniowych

9

prywatnych budynków mieszkalnych

9

inwestycji developerskich