22 658 05 14 info@gerente.pl

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

Gerente od wielu lat świadczy usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami
(property management)

komercyjnymi

handlowymi

przemysłowymi

W ramach oferowanej usługi podejmujemy się profesjonalnym administrowaniem budynkiem, którym zawsze zajmuje się doświadczony zarządca nieruchomości. Klienci korzystający z naszych usług mają gwarancję, że proces zarządzania przebiega zgodnie z wszystkimi aktualnymi wymogami prawa i jednocześnie wpływa na lepsze funkcjonowanie nieruchomości.

W ramach usługi zarządzania nieruchomościami oferujemy:

9

przejmowanie nieruchomości w zarządzanie

9

kompleksową obsługę administracyjną obiektu

9

obsługę najemców

9

obsługę ekonomiczno-finansową

9

reprezentację właściciela przed instytucjami i urzędami

9

nadzór nad jakością świadczonych usług przez podwykonawców

9

zarządzanie eksploatacją i nadzór nad technicznym utrzymaniem obiektu

9

przygotowanie planów budżetowych

9

prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości oraz Książki Obiektu Budowlanego

Ofertę kierujemy do:

9

obiektów przemysłowych

9

obiektów biurowych

9

obiektów magazynowych

9

obiektów użyteczności publicznej

9

centrów handlowych

9

hoteli

9

obiektów wystawienniczych